Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

  • 1 Гру, 13:36

Другого листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії доцент кафедри іноземних мов  Царик Ольга Михайлівна захистила докторську дисертацію на тему: «Теорія і практика розвитку культури писемного мовлення учнів у системі вітчизняної шкільної освіти XX століття», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович, Тернопільський національний економічний університет.

Офіційні опоненти:
– доктор педагогічних наук, доцент Романюк Світлана Захарівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти;
– доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри іноземних мов;
– доктор педагогічних наук, професор Яворська Стефанія Теодорівна, Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри української мови.

Професорсько-викладацький колектив кафедри іноземних мов  щиро вітає Ольгу Михайлівну та її наукового керівника з успішним захистом докторської дисертації. Бажаємо успішного втілення всіх творчих та наукових задумів!